Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a valorar les aportacions de les organitzacions i els grups socials en el tràmit de compareixences del procediment legislatiu d'aquesta proposició de llei
Legislatura 10
Núm. expedient 357-01291/10
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 10.03.2015
Proponents CBFI
Comissió tramitadora Comissió de Benestar, Família i Immigració
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 21.04.2015
Descriptors garantia de la renda , ingrés mínim de subsistència , política social , seguretat social , transferències socials
Títol definitiu Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a valorar les aportacions de les organitzacions i els grups socials en el tràmit de compareixences del procediment legislatiu d'aquesta proposició de llei
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00916/10   Veure'n els tràmits