Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença d'Antoni Trilla Garcia, membre del Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les conclusions i valoracions de l'informe "30 + mesures per enfortir el sistema de salut"
Legislatura 12
Núm. expedient 357-00919/12
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 15.10.2020
Proponents CS
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Compareixença d'Antoni Trilla Garcia, membre del comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les conclusions i valoracions de l'informe "30 + mesures per enfortir el sistema de salut"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00875/12   Veure'n els tràmits