Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 357-00468/11
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 03.05.2017
Proponents CASF
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 21.06.2017
Descriptors adopció , dret de custòdia , família , protecció de la infància , tutela
Títol definitiu Compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00628/11   Veure'n els tràmits