Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre l'estat d'endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de Liquiditat Autonòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017
Legislatura 11
Núm. expedient 357-00456/11
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 19.04.2017
Proponents CEH
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.07.2017
Descriptors interès , deute , deute públic , política creditícia
Títol definitiu Compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre l'estat d'endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de Liquiditat Autonòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00604/11   Veure'n els tràmits