Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença d'una representació de l'entitat Stop Mare Mortum davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les polítiques migratòries amb relació a l'acollida i el respecte als drets humans
Legislatura 12
Núm. expedient 357-00419/12
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 14.03.2019
Proponents CAERIT
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.07.2019
Descriptors
Títol definitiu Compareixença d'una representació de l'entitat Stop Mare Mortum davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les polítiques migratòries amb relació a l'acollida i el respecte als drets humans
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00319/12   Veure'n els tràmits