Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a exposar el projecte previst per a Televisió de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 357-00293/11
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 11.11.2016
Proponents CCMA
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 11.11.2016
Descriptors
Títol definitiu Compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a exposar el projecte previst per a Televisió de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00134/11   Veure'n els tràmits