Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar el document "Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu"
Legislatura 10
Núm. expedient 357-00142/10
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 15.05.2013
Proponents CAI
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 26.06.2013
Descriptors autodeterminació , Catalunya , informe , institució pública , legalitat , referèndum
Títol definitiu Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar el document "Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00150/10   Veure'n els tràmits