Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença d'Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l'onzè estudi de L'Observatori, "Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació"
Legislatura 12
Núm. expedient 357-00092/12
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 26.09.2018
Proponents CTASF
Comissió tramitadora Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 17.10.2018
Descriptors
Títol definitiu Compareixença d'Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l'onzè estudi de L'Observatori, "Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00143/12   Veure'n els tràmits