Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació
Legislatura 13
Núm. expedient 357-00033/13
Tipologia tramitació Compareixença
Data obertura 10.09.2021
Proponents CCMA
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.09.2021
Descriptors ASSOCIACIO PROFESSIONAL , POLITICA AUDIOVISUAL , NOMENAMENT (DE MEMBRES) , PROFESSIO DE LA COMUNICACIO
Títol definitiu Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el sector de l'audiovisual amb motiu de l'elecció del Consell de Govern de la Corporació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 356-00161/13   Veure'n els tràmits