Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença d'Antoni Trilla Garcia, membre del Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les conclusions i valoracions de l'informe "30 + Mesures per enfortir el sistema de salut"
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00875/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 22.09.2020
Núm. registre 77187
Proponents Soler González, Jorge de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 15.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença d'Antoni Trilla Garcia, membre del Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les conclusions i valoracions de l'informe "30 + Mesures per enfortir el sistema de salut"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00919/12   Veure'n els tràmits