Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els riscos dels desenvolupaments basats en identitats digitals personals per a la protecció de dades
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00695/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 17.01.2020
Núm. registre 55902
Proponents Gragera Velaz, Dimas de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 28.05.2020
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els riscos dels desenvolupaments basats en identitats digitals personals per a la protecció de dades
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient