Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de la directora general de Contractació Pública davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el motiu del relleu en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Legislatura 11
Núm. expedient 356-00686/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 06.06.2017
Núm. registre 61583
Proponents Romero Llano, Alícia de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Caducitat
Data cloenda 28.10.2017
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de la directora general de Contractació Pública davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el motiu del relleu en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient