Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de Neus Colet, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la seva tasca i els seus objectius
Legislatura 11
Núm. expedient 356-00685/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 06.06.2017
Núm. registre 61582
Proponents Romero Llano, Alícia de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 05.07.2017
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de Neus Colet, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la seva tasca i els seus objectius
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient