Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les mesures fiscals previstes per a garantir la declaració d'independència l'1 de gener de 2018, l'estat de les gestions per a obtenir finançament en els mercats internacionals i sobre el retorn dels crèdits que el Govern té amb el Fons de Liquiditat Autonòmic
Legislatura 11
Núm. expedient 356-00667/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 12.05.2017
Núm. registre 59479
Proponents GP CSP
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 05.07.2017
Descriptors consignació pressupostària , independència nacional , finançament , mercat internacional , crèdit , fons de compensació interterritorial
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les mesures fiscals previstes per a garantir la declaració d'independència l'1 de gener de 2018, l'estat de les gestions per a obtenir finançament en els mercats internacionals i sobre el retorn dels crèdits que el Govern té amb el Fons de Liquiditat Autonòmic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient