Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 356-00628/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 12.04.2017
Núm. registre 56842
Proponents GP SOC
Moreno Montaña, Raúl de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 03.05.2017
Descriptors adopció , dret de custòdia , família , tutela , protecció de la infància
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00468/11   Veure'n els tràmits