Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els perjudicis a la lliure competència de la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana "Consum estratègic"
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00567/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 13.09.2019
Núm. registre 45686
Proponents Cano Navarro, José María de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 15.01.2020
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els perjudicis a la lliure competència de la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana "Consum estratègic"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient