Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00479/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 07.06.2019
Núm. registre 40076
Proponents GP JxCat
GP ERC
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 04.07.2019
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00571/12   Veure'n els tràmits