Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup que ha elaborat la publicació "L'emigrant 2.0: emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals" davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00291/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 12.12.2018
Núm. registre 24293
Proponents Gibert Horcas, Pol de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de Polítiques de Joventut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 19.03.2019
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup que ha elaborat la publicació "L'emigrant 2.0: emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals" davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00423/12   Veure'n els tràmits