Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença d'una representació del col·lectiu de professors artístics de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de desigualtat respecte d'altres professors
Legislatura 13
Núm. expedient 356-00277/13
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 15.10.2021
Núm. registre 18375
Proponents Jordan Farnós, Jordi de GP ECP
Comissió tramitadora Comissió d'Educació
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 13.12.2021
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença d'una representació del col·lectiu de professors artístics de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de desigualtat respecte d'altres professors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00173/13   Veure'n els tràmits