Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el compliment del tractament i la protecció de dades personals dels ciutadans i del manteniment del secret estadístic
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00189/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 05.09.2018
Núm. registre 14952
Proponents Navarro Pacheco, Blanca Victoria de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 17.10.2018
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el compliment del tractament i la protecció de dades personals dels ciutadans i del manteniment del secret estadístic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient