Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00179/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 01.08.2018
Núm. registre 13434
Proponents Silva Gallardo, Beatriz de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de la Infància
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 11.12.2018
Descriptors PROTECCIO DE LA INFANCIA , INTEGRACIO DELS MIGRANTS , DRET DE CUSTODIA , SERVEI SOCIAL , EQUIPAMENT SOCIAL , programa d'actuació
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient