Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00176/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 30.07.2018
Núm. registre 13331
Proponents Ribas Frías, Marta de GP CatECP
Comissió tramitadora Comissió de la Infància
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 11.12.2018
Descriptors PROTECCIO DE LA FAMILIA , PROTECCIO DE LA INFANCIA , DRETS DE L'INFANT , DRET DE CUSTODIA , TUTELA , RESPONSABILITAT DELS PARES
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00227/12   Veure'n els tràmits