Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, professor associat i investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya"
Legislatura 10
Núm. expedient 356-00176/10
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 10.04.2013
Núm. registre 10773
Proponents GP ICV-EUiA
Vidal i Pou, Marc de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Ocupació
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 16.10.2013
Descriptors energia eòlica , política energètica , administració local , estudi comparatiu
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, professor associat i investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient