Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença d'Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'estat de l'aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al món local
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00133/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 29.06.2018
Núm. registre 8169
Proponents Pedret i Santos, Ferran de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 26.09.2018
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença d'Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'estat de l'aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al món local
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00086/12   Veure'n els tràmits