Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença del director general de Funció Pública davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el principi de parcialitat i imparcialitat de l'Administració de la Generalitat
Legislatura 12
Núm. expedient 356-00064/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 07.06.2018
Núm. registre 4362
Proponents GP PSC-Units
Gibert Horcas, Pol de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 26.09.2018
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença del director general de Funció Pública davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el principi de parcialitat i imparcialitat de l'Administració de la Generalitat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient