Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els informes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació a la pluralitat informativa
Legislatura 11
Núm. expedient 356-00046/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 25.02.2016
Núm. registre 11487
Proponents GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 11.11.2016
Descriptors pluralisme dels mitjans de comunicació , programa audiovisual , televisió
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els informes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació a la pluralitat informativa
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 357-00291/11   Veure'n els tràmits