Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les seves actuacions davant la Comissió Europea
Legislatura 9
Núm. expedient 356-00023/09
Tipologia tramitació Sol·licitud de compareixença
Data obertura 09.03.2011
Núm. registre 7151
Proponents Milà i Solsona, Salvador de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 07.04.2011
Descriptors relació regió-Unió Europea , Unió Europea , regió europea , política exterior
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les seves actuacions davant la Comissió Europea
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient