Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de compareixença de la consellera de Benestar Social i Família davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les mesures adoptades amb relació als casos de violència de gènere
Legislatura 10
Núm. expedient 354-00449/10
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 25.08.2015
Núm. registre 121673
Proponents GP SOC
GP ICV-EUiA
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 26.08.2015
Descriptors violència domèstica , violència sexual , política governamental
Títol definitiu Sol·licitud de compareixença de la consellera de Benestar Social i Família davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les mesures adoptades amb relació als casos de violència de gènere
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient