Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'anàlisi econòmica de la despesa extraordinària generada per la crisi de la Covid-19 en el sector públic de la Generalitat, l'impacte en els ingressos i la proposta de modificació pressupostària per al 2020
Legislatura 12
Núm. expedient 354-00303/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 04.06.2020
Núm. registre 67164
Proponents Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 15.07.2020
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'anàlisi econòmica de la despesa extraordinària generada per la crisi de la Covid-19 en el sector públic de la Generalitat, l'impacte en els ingressos i la proposta de modificació pressupostària per al 2020
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 355-00189/12   Veure'n els tràmits