Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l'11 de desembre de 2019
Legislatura 12
Núm. expedient 354-00216/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 11.12.2019
Núm. registre 53693
Proponents Soler González, Jorge de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 15.01.2020
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l'11 de desembre de 2019
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient