Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el nomenament de Neus Colet Arean com a presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Legislatura 11
Núm. expedient 354-00181/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 02.06.2017
Núm. registre 61478
Proponents GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 22.06.2017
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el nomenament de Neus Colet Arean com a presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient