Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el canvi en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Legislatura 11
Núm. expedient 354-00178/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 31.05.2017
Núm. registre 61164
Proponents GP PPC
Levy Soler, Andrea de GP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 22.06.2017
Descriptors contractació administrativa , cessament d'activitat , nomenament (de membres)
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el canvi en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient