Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el balanç del Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018
Legislatura 12
Núm. expedient 354-00176/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 13.09.2019
Núm. registre 45599
Proponents Beltrán García, Susana de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 16.01.2020
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el balanç del Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient