Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació dels funcionaris públics dels serveis penitenciaris, especialment del personal interí que desenvolupa tasques de rehabilitació
Legislatura 9
Núm. expedient 354-00169/09
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 20.03.2012
Núm. registre 57369
Proponents Pardell Veà, Agnès de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 19.04.2012
Descriptors funcionari , personal contractat , establiment penitenciari , prescripció de la pena
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació dels funcionaris públics dels serveis penitenciaris, especialment del personal interí que desenvolupa tasques de rehabilitació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient