Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'Acord del Govern pel qual s'autoritza l'inici de les actuacions administratives necessàries adreçades a la racionalització de la despesa de l'Administració de la Generalitat en matèria dels processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana del 21 de març de 2017
Legislatura 11
Núm. expedient 354-00157/11
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 04.04.2017
Núm. registre 56051
Proponents GP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 05.07.2017
Descriptors política d'austeritat , despesa pública , democràcia participativa , referèndum , votació
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'Acord del Govern pel qual s'autoritza l'inici de les actuacions administratives necessàries adreçades a la racionalització de la despesa de l'Administració de la Generalitat en matèria dels processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana del 21 de març de 2017
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient