Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'acord del Govern d'acollir-se al Fons de liquiditat autonòmic del 2013
Legislatura 10
Núm. expedient 354-00027/10
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 01.02.2013
Núm. registre 1501
Proponents GP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 20.03.2013
Descriptors administració regional , compensació financera , deute públic , fons de compensació interterritorial , política d'intervenció , política econòmica , Tresor
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'acord del Govern d'acollir-se al Fons de liquiditat autonòmic del 2013
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient