Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre les circumstŕncies per les quals es va negar l'existčncia d'una advertčncia d'atemptat terrorista
Legislatura 12
Núm. expedient 354-00014/12
Tipologia tramitació Sol·licitud de sessió informativa
Data obertura 13.08.2018
Núm. registre 13606
Proponents Gragera Velaz, Dimas de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 26.09.2018
Descriptors
Títol definitiu Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre les circumstŕncies per les quals es va negar l'existčncia d'una advertčncia d'atemptat terrorista
Procediment Ordinari
Veure els trŕmits de l'expedient