Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença del president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
Legislatura 10
Núm. expedient 353-01344/10
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 27.05.2015
Proponents CAI
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.06.2015
Descriptors dret electoral
Títol definitiu Compareixença del president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-03407/10   Veure'n els tràmits