Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença d'una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Legislatura 10
Núm. expedient 353-01162/10
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 11.02.2015
Proponents CAI
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 25.02.2015
Descriptors acord entre les comunitats autònomes i les entitats locals , administració local , administració regional , Badia del Vallès , dèficit pressupostari , fons de compensació interterritorial , hisenda local , mode de finançament , modificació de la llei , propietat del sòl
Títol definitiu Compareixença d'una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-02606/10   Veure'n els tràmits