Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora d'antropologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
Legislatura 12
Núm. expedient 353-00929/12
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 29.07.2020
Proponents CAI
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 02.11.2020
Descriptors
Títol definitiu Compareixença en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora d'antropologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-01538/12   Veure'n els tràmits