Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença dels representants de la Federació de Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
Legislatura 10
Núm. expedient 353-00539/10
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 03.06.2014
Proponents CBFI
Comissió tramitadora Comissió de Benestar, Família i Immigració
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 21.04.2015
Descriptors associació de municipis , política social , seguretat social , transferències socials
Títol definitiu Compareixença dels representants de la Federació de Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-01026/10   Veure'n els tràmits