Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència d'una representació de l'associació Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Legislatura 12
Núm. expedient 353-00485/12
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 03.07.2019
Proponents CTASF
Comissió tramitadora Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 25.11.2019
Descriptors
Títol definitiu Compareixença en ponència d'una representació de l'associació Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00808/12   Veure'n els tràmits