Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença d'Antoni Isac i Aguilar, president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Legislatura 10
Núm. expedient 353-00435/10
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 20.02.2014
Proponents CJDH
Comissió tramitadora Comissió de Justícia i Drets Humans
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 03.07.2014
Descriptors Codi civil , dret civil , modificació de la llei , propietat de béns , redacció legislativa
Títol definitiu Compareixença d'Antoni Isac i Aguilar, president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00881/10   Veure'n els tràmits