Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de Personal de l'Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 353-00301/11
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 14.12.2016
Proponents CEH
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Decaïment
Data cloenda 14.06.2017
Descriptors administració fiscal , administració local , administració regional , Catalunya , codi jurídic , cooperació administrativa , dret fiscal , empresa privada , empresa pública , formalitat administrativa , hisenda pública , impost , política fiscal , principi de seguretat jurídica , recaptació d'impostos , transparència administrativa , via de recurs
Títol definitiu Compareixença en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de Personal de l'Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00816/11   Veure'n els tràmits