Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència de l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, consellera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta d'Habitatge Metròpolis Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional
Legislatura 13
Núm. expedient 353-00245/13
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 28.07.2021
Proponents CDS
Comissió tramitadora Comissió de Drets Socials
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 13.09.2021
Descriptors NECESSITAT D'HABITATGE , POLITICA DE L'HABITATGE , AJUDA SOCIAL
Títol definitiu Compareixença en ponència de l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, consellera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta d'Habitatge Metròpolis Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00272/13   Veure'n els tràmits