Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, o del representant d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social
Legislatura 11
Núm. expedient 353-00237/11
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 13.10.2016
Proponents CTR
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.11.2016
Descriptors administració regional , ajuda social , canvi de règim polític , estatut jurídic , institució pública , programa d'actuació , reforma administrativa , seguretat social , sobirania nacional
Títol definitiu Compareixença en ponència de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, o del representant d'aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00636/11   Veure'n els tràmits