Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
Legislatura 11
Núm. expedient 353-00192/11
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 22.09.2016
Proponents CS
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.10.2016
Descriptors dret de l'individu , iniciativa legislativa popular , substància psicotròpica , terapèutica , vida associativa
Títol definitiu Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00692/11   Veure'n els tràmits
352-00729/11   Veure'n els tràmits