Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Legislatura 10
Núm. expedient 353-00176/10
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 16.10.2013
Proponents CEO
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Ocupació
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.02.2014
Descriptors codi jurídic , modificació de la llei , protecció del consumidor , consum , crèdit immobiliari , pobresa energètica
Títol definitiu Compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00003/10   Veure'n els tràmits
352-00250/10   Veure'n els tràmits
352-00251/10   Veure'n els tràmits
352-00255/10   Veure'n els tràmits
352-00275/10   Veure'n els tràmits