Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat
Legislatura 12
Núm. expedient 353-00113/12
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 13.03.2019
Proponents CEH
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Decaïment
Data cloenda 17.07.2019
Descriptors
Títol definitiu Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00596/12   Veure'n els tràmits
352-00637/12   Veure'n els tràmits