Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Legislatura 11
Núm. expedient 353-00104/11
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 26.05.2016
Proponents CJ
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 07.07.2016
Descriptors Codi civil , compra , contracte , dret de les obligacions , propietat de béns
Títol definitiu Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00220/11   Veure'n els tràmits